Certyfikacja i połów

Certyfikacja i połów

Nazwa Skrei® jest nazwą zastrzeżoną i może być używana tylko przez certyfikowane norweskie zakłady przetwórcze. Wszystkie połowy Skreia realizowane są z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wyłącznie arktyczny dorsz zimowy pierwszej klasy, złowiony a następnie przerobiony i opakowany zgodnie z ustalonymi, surowymi regułami urzędowej normy jakości (NS 9406: 2013), otrzymuje wyjątkowy certyfikat jakości i może nosić nazwę Skrei®. I tak Skrei przykładowo może być łowiony tylko przy pomocy linki haczykowej lub na wędkę, a po złowieniu musi wykrwawić się całkowicie w bieżącej wodzie morskiej. Od momentu złowienia do gotowego zapakowania nie może upłynąć więcej niż 12 godzin. Temperatura chłodzenia musi wynosić stale pomiędzy 0 a 4°C. Skreia można kłaść jedynie na lodzie, nie wolno go przykrywać. Skrzynia na ryby może ważyć maksymalnie 15 kilogramów.

Certyfikat jakości mogą przyznawać wyłącznie norweskie zakłady produkcyjne, które uzyskały certyfikat zakładu produkcyjnego Skreia od niezależnych podmiotów trzecich. Obecnie w Norwegii istnieje 49 certyfikowanych zakładów produkcyjnych Skreia. Od 2005 r. Skrei jest marką chronioną.

Największe na świecie skupisko dorszy, którego częścią jest Skrei, znajduje się na Morzu Barentsa. Skupisko to jest w bardzo dobrej kondycji. Jest ono uważane za jedno z najlepiej zarządzanych skupisk dorsza na świecie. Norwegia realizuje holistyczne podejście do zrównoważonego zarządzania, które opiera się na planowaniu długoterminowym. Z ekonomicznego punktu widzenia łowisko dorsza  Skreia na Morzu Barentsa stanowi najważniejsze łowisko Norwegii. Wspólna odpowiedzialność za ochronę skupiska spoczywa na Norwegii i Rosji, które każdego roku wspólnie określają limity połowu ryb. W 2014 roku limit połowu dorsza dla Norwegii wynosi 443.735 ton. Jest on zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Komisji ds. Rybołówstwa, których celem jest zapewnienie wystarczająco dużych połowów w długim okresie czasu, a także stabilności połowów w kolejnych latach. System zarządzania skupiskiem dorsza na Morzu Barentsa uzyskał pozytywną opinię m.in. WWF oraz certyfikat MSC i KRAV.

Norweski niezależny państwowy Instytut Badań nad Żywnością i Rybami (NIFES) od roku 2009 przebadał około 2 200 dorszy z 80 różnych obszarów połowowych pod kątem zawartości śladów rozmaitych szkodliwych substancji. Wyniki jasno i wyraźnie pokazują, że dorsz norweski jest zdrowym i bezpiecznym produktem spożywczym o niezwykle małej zawartości śladów substancji szkodliwych. Wszystkie wartości plasują się znacznie poniżej ustawowych wartości granicznych UE.