Normy państwowe i kontrola jakości ryb

Normy państwowe i kontrola jakości ryb

Norweskie organy państwowe unormowały systemy kontroli jakości ryb i owoców morza.

Za spełnianie tych norm odpowiadają pracownicy przedsiębiorstw rybnych, w których kompetencji leży kontrola jakości produkcji. Są oni zobowiązani do przeprowadzania surowej kontroli smaku i oceny wyglądu zewnętrznego ryb, regularnych badań pod kątem infekcji bakteryjnych i pasożytniczych, a tym samym do zagwarantowania niezmiennie wysokiej jakości norweskich ryb i owoców morza.

Ponadto specjalne normy, zgodne z przyjętymi światowymi kryteriami oceny wskaźników kontrolnych zagrożeń (kryteria НАССР – Hazard Analysis Criteria Control Point) regulują sposób odłowu, wykrwawiania, patroszenia, chłodzenia, zamrażania ryb oraz wiele innych aspektów produkcji.

Z upływem lat przemysł rybny Norwegii osiągnął stabilnie wysoką jakość. Jest to efekt przede wszystkim świadomego podwyższania standardów jakości. W 1998 roku przemysł rybny tego kraju wystąpił z inicjatywą w zakresie przyjęcia trzynastu nowych standardów przemysłowych, zgodnie z którymi produkty opisywane są przy pomocy ściśle zdefiniowanych konkretnych wskaźników (na przykład czerwonego koloru mięsa). Standard przemysłowy jest ważnym ogniwem pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Umożliwia on  wszystkim uczestnikom gospodarki wykorzystanie tych samych kryteriów oceny najwyższej klasy ryb i owoców morza.