Technologie przetwarzania ryb i owoców morza, stosowane w Norwegii

Technologie przetwarzania ryb i owoców morza, stosowane w Norwegii

Czyste środowisko nie jest jedynym wymaganiem związanym z prowadzeniem profesjonalnej hodowli łososia szlachetnego.

W warunkach konkurencji rynkowej decydującym czynnikiem często okazuje się to, jakie technologie i know-how są w tym celu stosowane. 

W Norwegii już dawno przekonano się o korzyściach wynikających z hodowli ryb. Począwszy od lat 60-tych, kiedy zaczęto hodować ryby na skalę przemysłową, Norwegia jest liderem pod względem rozwoju i zastosowania nowoczesnych i skutecznych metod hodowli ryb.

Standardy technologii produkcyjnych stosowanych obecnie w Norwegii charakteryzują się wyjątkowo wysokim poziomem. Zostały one opracowane przez norweskie organy regulujące produkcję rybną wraz z ich producentami. Mają one na celu zapewnienie maksymalnie wysokiej jakości produkcji. Największą wagę przykłada się do technologii zamrażania i pakowania produktów morskich, a także do opracowywania konkretnych norm państwowych w zakresie kontroli jakości.