Norweska Rada ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza

Nasze motto brzmi: "Najlepsze ryby i owoce morza pochodzą z Norwegii". Celem działalności Norweskiego Urzędu ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza (NSC) jest globalna promocja naszych produktów. Aby przekonać świat to norweskich ryb i owoców morza, promujemy nasze produkty na wszystkich głównych rynkach świata i wspieramy działania marketingowe w ponad 150 krajach importujących norweskie ryby i owoce morza.

NSC prowadzi działania na rynkach kilkunastu państw. Główna siedziba oraz biura administracyjne znajdują się w Tromsø, w Norwegii. Rada posiada również oddziały regionalne m.in. w: Szwecji (Sztokholm), Niemczech (Hamburg), Francji (Paryż), Hiszpanii (Madryt), Portugalii (Lisbona), Włoszech (Mediolan), Rosji (Moskwa), Brazylii (Rio de Janeiro), Japonii (Tokio), Singapurze, Chinach (Pekin) oraz USA (Boston).

NSC koncentruje swoją działalność na trzech obszarach:

Marketing

Realizowane przez NSC działania marketingowe mają na celu dalsze zwiększenie popytu na nasze produkty. Działalność marketingowa NSC stanowi wsparcie dla własnych wysiłków sprzedażowych eksporterów, przy czym NSC jest często zaangażowany w realizację wspólnych działań rynkowych z partnerami w ramach norweskiej branży ryb i owoców morza. Działania marketingowe NSC, których celem jest zwiększanie wiedzy na temat ryb i owoców morza z Norwegii oraz popytu na nie, stanowią solidne wsparcie dla poszczególnych eksporterów w ramach realizowanych przez nich na całym świecie działań promocyjnych dotyczących ich produktów. Co roku NSC wdraża ponad 500 projektów marketingowych w 25 różnych krajach, których celem jest zwiększenie popytu i spożycia pochodzących z Norwegii ryb i owoców morza. Marketing prowadzony przez NSC opiera się na kompetencjach w zakresie analiz konsumenckich, marketingu międzynarodowego, budowania marki, nowych mediów i PR.

Informacje dotyczące rynku

NSC jest dla branży głównym źródłem danych statystycznych i informacji handlowych w zakresie ryb i owoców morza. NSC stale monitoruje tendencje i wydarzenia na globalnym rynku ryb i owoców morza ze szczególnym uwzględnieniem produktów norweskich. Co miesiąc NSC publikuje dane statystyczne dotyczące eksportu norweskich ryb i owoców morza.

Ponadto NSC dysponuje aktualnymi informacjami na temat kwot importowych, taryf celnych i warunków handlowych obowiązujących na poszczególnych rynkach. Dzięki temu NSC stanowi doskonałe źródło informacji dla norweskich eksporterów w zakresie aktualnych ramowych warunków handlowych. Informacje te są udostępniane norweskiej branży ryb i owoców morza, władzom norweskim oraz w ramach samej organizacji NSC i stanowią solidną podstawę dla podejmowanych decyzji.

Komunikacja i zarządzanie ryzykiem utraty reputacji

Działalność NSC ma na celu wzmocnienie reputacji norweskich produktów rybnych i owoców morza poprzez aktywne przekazywanie informacji. Celem komunikacji korporacyjnej, komunikatów prasowych, okólników i działań PR jest zwiększenie wiedzy na temat norweskich ryb i owoców morza, a także wiedzy interesariuszy na temat NSC. Jednocześnie NSC prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości znaczenia eksportu ryb i owoców morza oraz wiedzy na temat ryb i owoców morza pochodzących z Norwegii.

Zarządzanie ryzykiem utraty reputacji stanowi istotny element procesu ochrony i umacniania wizerunku norweskich produktów rybnych i owoców morza. NSC jest aktywnym uczestnikiem bieżącej debaty społecznej w tym zakresie udzielając rzetelnych i aktualnych informacji na temat produktów rybnych i owoców morza, samego NSC oraz norweskiej branży ryb i owoców morza.

Struktura organizacyjno-finansowa

NSC jest finansowany przez norweską branżę ryb i owoców morza w ramach opłat naliczanych od eksportu norweskich ryb i owoców morza.

NSC powołał do życia pięć doradczych grup marketingowych, po jednej dla każdego najważniejszego sektora ryb i owoców morza:

  • Łosoś norweski i pstrąg norweski

  • Ryby denne (dorsz, czarniak, plamiak, itp.)

  • Krewetki i małże

  • Produkty konwencjonalne (ryba solona, klipfisz i sztokfisz)

  • Ryby żyjące w toni wodnej (śledź, makrela i gromadnik)

Doradcze grupy marketingowe zostały także powołane dla norweskiego rynku krajowego oraz dla spraw związanych z dokumentacją środowiskową. Wszystkie grupy składają się w sumie z ponad 70 przedstawicieli branży ryb i owoców morza. Oprócz prac w ramach grup marketingowych wspierających tradycyjne norweskie gatunki, NSC prowadzi także aktywne prace rozwojowe na rynkach "nowych gatunków", tj. gatunków, które do tej pory nie stanowiły znaczącego segmentu eksportu norweskich produktów rybnych i owoców morza, ale które mogą stanowić interesujący dodatek do bardziej znanych gatunków norweskich.

NSC jest spółką publiczną będącą własnością Ministerstwa Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej. Walne Zgromadzenie zwołuje Minister Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej, do którego obowiązków należy także mianowanie Rady Dyrektorów na dwuletnią kadencję.